Asociācija "Luksemburga–Latvija" pulcē Luksemburgas Lielhercogistē un tās apkaimē dzīvojošos latviešus un Latvijas draugus. Tās mērķis ir vienot latviešu kopienu un veicināt dialogu ar Luksemburgas sabiedrību, stiprināt Luksemburgas latviešu pilsonisko saikni ar Latviju, kā arī kopt un popularizēt latviešu kultūras tradīcijas un latviešu valodu.

Kopš dibināšanas 2008. gadā asociācija spējusi ap sevi pulcēt atsaucīgus un darbīgus cilvēkus, kuri latvisko kopābūšanu Luksemburgā pacēluši jaunā kvalitātē. Latviešu kopiena Luksemburgā var lepoties ar jaukto kori "Meluzīna", folkloras kopu "Dzērves", bērnu folkloras kopu "Mazās dzērves", sestdienas skolu bērniem "Strops" un rokdarbnieku kopu "Sāntāpslis".

 

Kopš 10. Saeimas vēlēšanām, kas notika 2010. gadā, latviešiem ir bijusi iespēja visās Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanās piedalīties pašiem savā Luksemburgas iecirknī.

Katru gadu asociācija Luksemburgā organizē Valsts svētku svinības, atbalsta Latvijas ražotāju un amatnieku izstrādājumu prezentācijas stendus Luksemburgas Starptautiskajā gadatirgū un Migrācijas, kultūru un pilsonības festivālā, kā arī līdzveido kinofestivālu CinEast, atbalstot Latvijas jaunāko filmu izrādīšanu un popularizēšanu.

Un vēl... mums ir daudz jaunu ieceru un prieks par katru radošu ideju, ko kopīgi īstenot vēlētos Tu. Tādēļ – piebiedrojies! Darbosimies kopā!

Asociācijas biedri reizi divos gados pārvēlē valdi. Patlaban valdē ir deviņi locekļi, no kuriem katrs atbild par konkrētu jomu:

Marija Fadula – priekšsēde
Jūlija Norvele – vietniece un sekretāre, jauktā kora "Meluzīna" pārstāve
Māris Briedis – kasieris
Ieva Freija-Pekati – Luksemburgas latviešu skolas "Strops" pārstāve
Ilze Kļaviņa – informācijas komandas pārstāve
Inguna Miļūna – "Dzērves" un radošie projekti
Sandra Spūle – pārstāvība plašākos pasākumos, uzņēmējdarbības virziens
Evija Avotiņa – skola un jaunieši
Zanda Lāce – jaunieši, aktīvs dzīvesveids un citas aktivitātes