Asociācija "Luksemburga–Latvija" pulcē Luksemburgas Lielhercogistē un tās apkaimē dzīvojošos latviešus un Latvijas draugus. Tās mērķis ir vienot latviešu kopienu un veicināt dialogu ar Luksemburgas sabiedrību, stiprināt Luksemburgas latviešu pilsonisko saikni ar Latviju, kā arī kopt un popularizēt latviešu kultūras tradīcijas un latviešu valodu.

Kopš dibināšanas 2008. gadā asociācija spējusi ap sevi pulcēt atsaucīgus un darbīgus cilvēkus, kuri latvisko kopābūšanu Luksemburgā pacēluši jaunā kvalitātē. Latviešu kopiena Luksemburgā var lepoties ar jaukto kori "Meluzīna", folkloras kopu "Dzērves", bērnu folkloras kopu "Mazās dzērves", sestdienas skolu bērniem "Strops", rokdarbnieku kopu "Sāntāpslis" un mūziķu apvienību "Eslingenas orķestris".

 

Kopš 10. Saeimas vēlēšanām, kas notika 2010. gadā, latviešiem ir bijusi iespēja visās Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanās piedalīties pašiem savā Luksemburgas iecirknī.

Katru gadu asociācija Luksemburgā organizē Valsts svētku svinības, atbalsta Latvijas ražotāju un amatnieku izstrādājumu prezentācijas stendus Luksemburgas Starptautiskajā gadatirgū un Migrācijas, kultūru un pilsonības festivālā, kā arī līdzveido kinofestivālu CinEast, atbalstot Latvijas jaunāko filmu izrādīšanu un popularizēšanu.

2016. gada valsts svētku pasākumā pēc toreizējās asociācijas valdes priekšsēdes Elīnas Pinto ierosinājuma pirmoreiz tika pasniegta Mārtiņa balva, ko asociācija arī katru turpmāko gadu piešķir par devumu latvietības kopšanā Luksemburgā. 2016. gadā Mārtiņa balvu saņēma Valda Liepiņa, 2017. gadā – Aiga Ožehovska, 2018. – gadā Uldis Poļakovs, 2019. gadā – Evija Avotiņa, 2020. gadā – Gita Krastiņa, 2021. gadā – Jūlija Norvele un 2022. gadā – Ginta Stašāna atraitne Vita Kalniņa–Kalnarāja, 2023.gadā - Marija Fadula.

Un vēl... mums ir daudz jaunu ieceru un prieks par katru radošu ideju, ko kopīgi īstenot vēlētos Tu. Tādēļ – piebiedrojies! Darbosimies kopā!

Asociācijas biedri reizi divos gados pārvēlē valdi. Patlaban valdē ir deviņi locekļi, no kuriem katrs atbild par konkrētu jomu:

Ieva Freija-Pekati (priekšsēde),
Ilona Čeiča (priekšsēdes vietniece, informācijas aprite),
Marija Fadula (sekretāre),
Māris Briedis (kasieris),
Liene Barons (kultūras pasākumi, folkloras kopas “Dzērves” un “Mazās Dzērves”, postfolka grupa “RudzuRika”, muzikālā kopa "Eslingenas orķestris"),
Jūlija Norvele ( jauktais koris “Meluzīna”),
Signija Aizpuriete (Luksemburgas latviešu skola "Strops"),
Olga Erta (sadarbība ar Eiropas skolu),
Jānis Līmežs (aktīvs dzīvesveids).