Kopš dibināšanas 2008. gadā asociācija "Luksemburga–Latvija" spējusi ap sevi pulcēt atsaucīgus un darbīgus cilvēkus, kuri latvisko kopābūšanu šeit pacēluši jaunā kvalitātē. Latviešu kopiena Luksemburgā var lepoties ar jaukto kori "Meluzīna", folkloras kopu "Dzērves", bērnu folkloras kopu "Mazās dzērves", latviešu sestdienas skola bērniem "Strops" un rokdarbnieku klubiņš "Sāntāpslis". Pavisam nesen asociācijai pievienojies muzikālais kolektīvs "Eslingenas orķestris".

Meluzīna
Jauktais koris
Luksemburgas latviešu koris pirmo reizi kopā sanāca 2012. gada septembrī. Kora diriģente ir Jūlija Norvele. Korī patlaban ir nedaudz vairāk par 30 dziedātājiem. Pēc krietnas ideju vētras un vairākkārtējas balsošanas
Dzērves
Folkloras kopa
Luksemburgas latviešu folkloras kopa "Dzērves" pirmo reizi kopā sanāca 2007. gada martā, bet jau pēc diviem gadiem kā atsevišķa vienība ar savu repertuāru sāka darboties bērnu kopa "Mazās dzērves". Gadskārtu svētkos un jubilejās esam viens vesels.
Strops
Sestdienas skola
Mūsu – Luksemburgas reģiona latviešu – bērnu ikdiena rit franču, vācu vai angļu valodā. Lai nezaudētu savu latviskumu un lai arī nākamā paaudze, sunīšus skrienot, spēles vadītāju izvēlētos, skaitot "Viena maza turku pupa", un prastu kādu Jāņu dziesmu vai "Ādamam bij' septiņ' dēl'", katru otro mēneša sestdienu no oktobra līdz jūnijam sanākam kopā latviešu sestdienas skolā "Strops".
Sāntāpslis
Rokdarbu kopa
Rokdarbu kopā "Sāntāpslis" dažādu paaudžu rokdarbnieki regulāri sanāk kopā, lai apmainītos zināšanām, tradicionālām un mūsdienu rokdarbu prasmēm. Kopas dzimšanas diena ir Pasaules publiskās adīšanas diena 2015. gada jūnijā. Nosaukums aizgūts no suitu novada. Kad suitu bagātīgo garo zeķu sānā tiek noraukti valdziņi, lai zeķi pielāgotu kājas formai, noraukuma vietā veidojas raksta pārrāvums.
Luksemburgas koklētāji
Kokles spēle
2017. gada martā Luksemburgas pierobežā, Nitelā, tika dibināta apvienība “Vakareirpas koklētāji”. Tajā apvienojušies kokles spēles meistari, iesācēji un interesenti no dažādām valstīm, tostarp Luksemburgā un tās tuvumā dzīvojošie koklesmīļi. Līdz šim esam tikušies jau astoņās valstīs un dažādās pilsētās, kur godā tiek celts šis patiesi latviskais instruments.
Eslingenas Orķestris
Diasporas latviešu mūziķu apvienība
Eslingenas Orķestris ir diasporas latviešu mūziķu apvienība, kuras pamatsastāvu veido dalībnieki no Luksemburgas, Vācijas, Šveices un Nīderlandes. Sākotnēji mūziķus kopā muzicēt uzaicināja Eslingenas 75. Dziesmu svētkos izrādītās muzikālās izrādes "Ar mīlestību no Eslingenas" veidotāju radošā grupa. Godinot Eslingenas nozīmi klaida latviešu kultūras vēsturē, apvienības nosaukumā iemūžināts grupas rašanās vietas un idejas vārds.