Asociācija "Luksemburga–Latvija" ir 2008. gadā reģistrēta sabiedriska organizācija, lai gan faktiski tā sāka darboties jau krietni pirms tam. Tās uzdevums ir ne vien apvienot Luksemburgā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus, bet arī popularizēt latviešu kultūru Luksemburgā.

Asociācijas paspārnē ir izveidota latviešu bērnu sestdienas skoliņa "Strops", ir organizēti dažādi kultūras un informatīvi pasākumi, izstādes un valsts svētku svinības, iesākta Jāņu svinēšanas tradīcija Luksemburgā. Sadarbojamies arī ar citām organizācijām un asociācijām, kā arī Latvijas vēstniecību Beļģijas Karalistē un Luksemburgas Lielhercogistē.

Kopš 2012. gada aprīļa asociācijai ir sava mājas lapa, radot mums visiem kopīgu telpu ar vienu jumtu. Kopīgu. Un gana lielu. Lai vietas pietiek visiem. Gan "Stropa" bērniem, gan "Dzērvēm", gan visiem, visiem citiem. Gan asociācijas biedriem, gan tiem, kas vēl tikai pievienosies, gan visiem pārējiem – pat savrupniekiem. Gan Luksemburgas latviešiem, gan mūsu draugiem no citām zemēm. Lai nāk pie mums! Vietas pietiks visiem.

Asociācijas biedri reizi divos gados pārvēlē valdi. Patlaban valdē ir deviņi locekļi, no kuriem katrs atbild par konkrētu jomu:

Ieva Freija-Pekati (priekšsēde),
Ilona Čeiča (priekšsēdes vietniece, informācijas aprite),
Marija Fadula (sekretāre),
Māris Briedis (kasieris),
Liene Barons (kultūras pasākumi, folkloras kopas “Dzērves” un “Mazās Dzērves”, postfolka grupa “RudzuRika” un muzikālā apvienība "Eslingenas orķestris"),
Jūlija Norvele ( jauktais koris “Meluzīna”),
Signija Aizpuriete (Luksemburgas latviešu skola "Strops"),
Olga Erta (sadarbība ar Eiropas skolu),
Jānis Līmežs (aktīvs dzīvesveids).