Asociācijas "Luksemburga– Latvija" darbība nav iedomājama bez draugu un atbalstītāju palīdzības – gan idejiskas, gan materiālas. Tādēļ mēs aicinām atbalstīt asociāciju. Piebiedrojies!

Kļūt par biedru ir vienkārši – iemaksā asociācijas kontā minimālo biedra naudu 20 EUR par kārtējo kalendāro gadu un nosūti iesniegumu par iestāšanos. Uzņemšanu apstiprināsim e-pastā. Asociācijas darbību var arī atbalstīt ar ziedojumiem, to attiecīgi norādot pie maksājuma mērķa.

Par biedriem var kļūt arī Tavi draugi, kas nav latvieši, neatkarīgi no viņu dzīvesvietas un arī Tavi draugi Latvijā.

Kā noteikts statūtos, asociācijas biedriem ir tiesības piedalīties tās pilnsapulcēs, īstenojot savas balsstiesības, un tikt ievēlētiem valdē. Biedri arī var īstenot savas idejas par pasākumiem.

Asociācijā Tu vari līdzdarboties arī kā goda biedrs bez balsstiesībām un pats izvēlēties biedra naudas apmēru, kādā mūs atbalstīt. Ir iespējams veicināt kādu projektu atsevišķi. Tādēļ seko asociācijas aktivitātēm, un Tu noteikti atradīsi kaut ko sev.