A.s.b.l. "Luxembourg - Lettonie"
38 rue des Sources, L-2542 Luxembourg

LU02 0019 2955 7991 4000
BCEELULL

Ja vēlies kļūt par asociācijas biedru, kā maksājuma mērķi norādi "Quotisation de 2024", kā arī tās personas vārdu un uzvārdu, par kuru tiek maksāta biedru nauda (EUR 20).

Ja vēlies atbalstīt šīs lapas uzturēšanu vai kādu konkrētu pasākumu, vai arī ziedot asociācijai darbībai, arī to attiecīgi norādi pie maksājuma mērķa.