Meluzīna

Jauktais koris

Luksemburgas latviešu koris pirmo reizi kopā sanāca 2012. gada septembrī. Kora diriģente ir Jūlija Norvele. Korī patlaban ir nedaudz vairāk par 30 dziedātājiem. Pēc krietnas ideju vētras un vairākkārtējas balsošanas koris ir ieguvis arī nosaukumu "Meluzīna" – par godu Luksemburgas teikai par nez no kurienes nākušo nāru, kas apbūra vietējo valdnieku Zīgfrīdu.

Te var noklausīties teiku par Meluzīnu.