Association Luxembourg–Lettonie, A.s.b.l.
42A, route de Luxembourg
L‑8140 Bridel
Luxembourg

Par iestāšanos asociācijā

IESNIEGUMS

Ievērojot 2008. gada 4. februārī Luksemburgā dibinātās asociācijas "Luksemburga–Latvija" mērķus, lūdzu mani uzņemt asociācijā saskaņā ar tās Statūtu 3. sadaļas 7. pantu:

Paldies, Jūsu iesniegums ir saņemts.
Sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā.