Privātuma politika

 

Turpmāk ir izklāstīta asociācijas “Luksemburga–Latvija” privātuma politika tai sniegto personas datu apstrādē un Jūsu iespējas ietekmēt to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti. Vietne www.latviesi.lu pieder, ar to rīkojas un to administrē asociācija “Luksemburga–Latvija” (A.s.b.l. "Luxembourg - Lettonie"), Adrese: 10, rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg (Luksemburga).

Mēs cienām Jūsu privātumu un apņemamies to aizsargāt. Jebkura personīga informācija, kuru Jūs brīvprātīgi nododat mūsu rīcībā, tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības un Luksemburgas Lielhercogistes datu aizsardzības tiesisko regulējumu.

1. DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saziņai ar Jums par jaunumiem asociācijas “Luksemburga–Latvija” un latviešu kopienas Luksemburgā aktivitātēs. Vietnē www.latviesi.lu sīkdatnes netiek izmantotas.

2. JŪSU PERSONAS DATUS IEGŪSTAM ŠĀDOS VEIDOS:

Jūs brīvprātīgi sniedzat mums informāciju, lai saņemtu e-pasta ziņojumus par asociācijas “Luksemburga–Latvija” un latviešu kopienas Luksemburgā aktivitātēm vai asociācijas vietnē www.latviesi.lu publicētos jaunumus.

Jūs sniedzat mums šādus personas datus:

E-pasta adrese. E-pasta politika: mēs apņemamies neizpaust Jūsu e-pasta adresi. Lai saņemtu mūsu bezmaksas e-pasta paziņojumus, Jums, reģistrējoties asociācijas “Luksemburga–Latvija” vietnē, ir jāizsaka sava piekrišana to saņemšanai un jūsu datu apstrādei. Jūsu dati tiks izmantoti tikai šim konkrētajam mērķim. Ja vēlāk izlemsiet, ka turpmāk nevēlaties saņemt šādas e-pasta ziņas par jaunumiem, Jūs varat jebkurā laikā atteikties no šo paziņojumu abonēšanas. Katrā sūtītajā e-pasta ziņā ir ietverta saite “Atteikties no jaunumu saņemšanas”. Ja Jums rodas tehniskas problēmas atteikties no tiem, lūdzam nosūtīt mums e-pastu uz adresi info@latviesi.lu, pieprasot atcelt turpmāko e-pasta ziņojumu abonēšanu.

3. CIK ILGI PERSONAS DATI TIEK UZGLABĀTI

Ja reģistrējaties jaunumu par asociācijas “Luksemburga–Latvija” un latviešu kopienas Luksemburgā aktivitātēm saņemšanai, šī informācija tiek glabāta līdz brīdim, kamēr nav izteikts pieprasījums par informācijas dzēšanu. Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt rediģēt vai dzēst savu e-pasta adresi un paust vēlmi turpmāk nesaņemt informāciju (skatīt iepriekšējo sadaļu).

4. LIETOTĀJA INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA UN ATJAUNINĀŠANA

Lai arī esam saņēmuši Jūsu piekrišanu jaunumu saņemšanai, tomēr jebkurā laikā Jūs varat atsaukt savu piekrišanu izmantot Jūsu e-pasta adresi atbilstoši 2.punktā noteiktajam.

5. PERSONAS DATU PRIVĀTUMS

Informāciju, kuru esat mums sniedzis un kura ir nonākusi mūsu rīcībā Jūsu darbības rezultātā, mēs nenododam tālāk citām personām, piemēram, to pārdodot vai to izmantojot kādā citā komerciālā vai nekomerciālā veidā.

6. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Asociācijas “Luksemburga–Latvija” pienākums ir publicēt jebkādas izmaiņas mūsu konfidencialitātes politikā šajā lapā, savukārt Jūsu atbildībā ir periodiski iepazīties ar mūsu vietnē www.latviesi.lu publicēto privātuma politiku, lai pārliecinātos, vai neesam veikuši izmaiņas.

7. SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums ir jautājumi un/vai komentāri par mūsu privātuma politiku, lūdzam rakstīt uz info@latviesi.lu

Atbildi sniegsim 30 dienu laikā.