"Strops" nodarbības 2019. gada pavasarī
0

Luksemburgas latviešu sestdienas skolā "Strops" laipni gaidīti bērni visās vecuma grupās.

Grupas un nodarbības

2019. gada pavasara semestrī bērni darbosies 4 vecuma grupās:

1) Ežuki – bērni vecumā no 2 līdz 3 gadiem – skolotāja Marija Fadula
Valodas apguve  ar rotaļu, rokdarbu un dziesmiņu palīdzību; vecāki atrodas tuvumā, bet aktīvi neiesaistās, ļaujot bērniem pašiem piedalīties procesā atbilstoši savam līmenim.

2) Vāverēni – bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem – skolotāja Daina Vabole
Pirmsskolas vecuma bērniem iepazīšanās ar lasītprasmes un rakstītprasmes pamatiem, dabas mācība.

4) Brieži – bērni vecumā no 6 līdz 9 gadiem – skolotāja  Līga Krastiņa-Damianaki 
Lasītprasmes un rakstīšanas tālāka attīstīšana, Latvijas literatūras, mākslas, vēstures un dabas apguve.

5) Jaunā sapņu klase – bērni vecumā no 10 gadiem – skolotāja Gita Krastiņa
Vārdu krājuma paplašināšana, valodas lietojuma uzlabošana, izteicieni, literatūra.

Papildus grupu nodarbībām notiks:
-        valodas apguve caur mākslu – bērniem  vecumā no 4 gadiem – skolotāja Ieva Būmane;
-       "Bērnu žūrijas" grāmatu kopīga lasīšana;
-        rokdarbu nodarbības;
-        dabaszinātņu nodarbības (periodiski);
-        iepazīšanās ar dažādām profesijām (periodiski);
-        turpinās darboties Stropa bibliotēka (Iveta Rancāne-Abarte);
-        svinēsim gadskārtu svētkus, dziedāsim un iesim rotaļās.

2018./2019. mācību gada pavasara semestra nodarbību datumi
19. janvāris  ·  2. februāris   ·  9. februāris  ·  2. marts   ·  16. marts  ·  30. marts
6. aprīlis  ·  4. maijs  ·  18. maijs  ·  8. jūnijs  ·  22. jūnijs (noslēgums)

Nodarbību vieta un laiki
No plkst. 9.30 vai 10.00 līdz plkst. 13.30 vai 14.00. Sīkāks kārtējās nodarbības plāns tiek izsūtīts pirms nodarbības.

Maison de la Culture, rue des Sapins, L-7307 Steinsel
Uz nodarbību vietu iespējams nokļūt ar 10. un 282 autobusu, pietura Gonneschhof. 
Izkāpjot no 10. autobusa pieturā Gonneschhof (braucot virzienā no Luksemburgas pilsētas), jāpāriet pāri ielai un pa celiņu jāiet cauri parkam, kur arī atrodas Maison de la culture. Braucot ar 282. autobusu (virzienā no Luksemburgas pilsētas), jākāpj ārā tajā pat pieturā, bet pāri ielai nav jāiet.

Pieteikšanās
Skolēniem, kas apmeklējis 2018./2019. mācību gada rudens semestra nodarbības un turpinās tās apmeklēt pavasara semestrī, nav jāpiesakās. Ja pavasara semestra nodarbības nevēlaties vairs apmeklēt, lūdzu, rakstiet uz skola@strops.lu.

Jaunajiem skolēniem – lai  pieteiktos nodarbībām, lūdzam sūtīt  e-pastu uz adresi: skola@strops.lu, norādot:
1. bērna vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu;
2. vecāka vārdu un uzvārdu;
3. kontaktinformāciju (telefona numurs un e-pasts);
4. vai bērns piedalīsies mākslas nodarbībās.

Dalības maksa
Dalības maksa par „Stropa” nodarbībām ir fiksēta un nemainīga neatkarīgi no tā, cik un kuras nodarbības bērns ir apmeklējis. Par skolas kavējumu dalības maksa netiek atmaksāta. Maksa 2019. gada pavasara semestrī (11 nodarbības) ir šāda:

  • 90 € par vienas ģimenes pirmo bērnu
  • 55 € par vienas ģimenes otro bērnu
  • bez maksas – vienas ģimenes trešajam un pārējiem bērniem

Mākslas nodarbības ir par papildu samaksu: 15 € semestrī

Skolas dalības maksa līdz 2019 gada 1. martam jāpārskaita uz "Stropa" apakškontu asociācijas bankas kontā:

IBAN LU68 0019 3155 2111 5000 (Association Luxembourg-Lettonie: Strops)
Banka: BCEE, SWIFT: BCEELULL
Maksājuma uzdevumā, lūdzu, norādiet:
[Bērna vārds un uzvārds], Strops 2019. Pavasaris

Iespējams bez maksas apmeklēt vienu nodarbību, lai iepazītos ar skolas darbu.

Skoliņa darbojas uz brīvprātības pamatiem un tās panākumi ir atkarīgi no vecāku iesaistīšanās, tāpēc ikviens, kam ir tāda vēlme, var piedalīties skolas darbā – vadot nodarbības vai ar idejām un priekšlikumiem veicinot skolas darba pilnveidošanu. 
Rakstiet: skola@strops.lu

Komentāri: 0

Pievienot komentāru