Asociācija uzsāk jaunu darba cēlienu un aicina līdzdarboties
0

Janvāris ir lielisks laiks, lai liktu pamatus saviem gada plāniem. Līdzīgi tas ir ar mūsu asociācijas pasākumu kalendāru 2021. gadam – notikumi jāieplāno jau tagad. Tādēļ aicinām visus uz asociācijas “Luksemburga–Latvija” biedru kopsapulci tiešsaistē šī gada 29. janvārī plkst. 19.30. Lai saņemtu Zoom saiti, lūdzu, klikšķiniet TE.

Sapulces laikā asociācijas valde labprāt uzklausīs ieteikumus un kritiku par notikušajiem pasākumiem, kā arī ierosinājumus un idejas 2021. gada notikumu kalendāram. Plānots arī noteikt minimālo un maksimālo biedru naudas apmēru, kā arī veikt grozījumus asociācijas statūtos, lai mainītu adresi.

Gatavojoties biedru kopsapucei, asociācijas valde šī gada 19. janvārī organizēja virtuālu darba grupas tikšanos, lai apspriestu labākos veidus, kā piesaistīt jaunus biedrus, un veicinātu biedru naudas regulāru iemaksu.

Tiem, kuri labprāt iemaksātu biedra naudu katru gadu, bet darbu burzmā tas aizmirstas, iesakām izveidot automātisko maksājumu savā internetbankā. Piemēram, BCEE internetbankā to iespējams izdarīt šādi:

1) ielogojoties i-bankā, ejiet uz sadaļu “Maksājumi” (Payments);
2) uzklikšķiniet uz “Automātiskie maksājumi” (Recurring Payments);
3) ekrāna labajā stūrī klikšķiniet uz simbola “+”;
4) ievadiet prasītos datus (asociācijas rekvizīti: A.s.b.l. "Luxembourg - Lettonie", LU02 0019 2955 7991 4000, BIC: BCEELULL);
5) maksājuma uzdevuma komentārā norādiet “Biedru naudas maksājums” vai “Quotisation annuel”;
6) norādiet maksājuma summu – EUR 20; ja vēlaties pārskaitīt vairāk, komentāros norādiet, ka atlikums ir ziedojums;
7) nosakiet maksājuma uzdevumu kā ikgadēju (Yearly) un atzīmējiet mēnesi, kad tas izpildāms.
Mēs iesakām izvēlēties janvāri!

Zemāk redzams paraugs:

Asociācijas valde aicina veikt biedru naudas maksājumus regulāri, jo tas dod iespēju segt pamatmaksājumus (piemēram, www.latviesi.lu mājas lapas uzturēšanas izmaksas), kā arī nodrošina iespēju organizēt dažādus pasākumus. Piemēram, pagājušā gada tiešsaistes valsts svētku pasākums izmaksāja 1766,67 EUR. Tas tika īstenots ar LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu, tomēr 600 EUR no kopējām izmaksām tika segti no asociācijas budžeta. Daļa izdevumu tika segti no ziedojumiem, kas saņemti valsts svētku rīkošanas vajadzībām, tomēr daļēji izmantotas arī biedru naudas iemaksas.

Asociācijas valde ir uzstādījusi mērķi sasniegt finansiālu kapacitāti pasākumu organizēšanai bez Latvijas valsts atbalsta. Uzskatām, ka Luksemburgas latviešu un viņu draugu sabiedrība ir sasniegusi tādu pašorganizētības līmeni, lai spētu īstenot pasākumus saviem spēkiem. Kā māca tautasdziesmās iedzīvināta latviskā dzīvesziņa: dod, Dieviņi, otram dot, ne no otra mīļi lūgt! Pārfrāzējot – meklēsim veidus, kā atbalstīt Latviju un atdarīt šajos gados saņemto finansiālo palīdzību.

Uz tikšanos 29. janvārī plkst 19.30 pēc Luksemburgas laika!

Komentāri: 0

Pievienot komentāru