Vienā valodā – vizuālās mākslas izstāde
0

ŠĪ projekta mērķis ir ar mākslas līdzekļiem vienot visdažādākos cilvēkus, rosināt dialogu, vairāk uzzināt citam par citu, vienam otru saprast.

Izstādē eksponēto darbu autori: mākslinieks autodidakts Ronalds Ļeonovs un mākslas skolas skolēni: Aleksandra Barmasova, Ostaps Carenko, Emma Luīze Dripe, Eduards Dūmiņš, Annika Greģe–Staltmane, Aleksandrs Loginovs, Romija Loļa, Zimo Meng, Agnija Utināne, Kate Voļska, Ziyue Wang, Grēta Znotiņa.

Ronalds Ļeonovs (52 g.), kurš jau daudzus gadus sadzīvo ar mentālās veselības problēmu radītajām grūtībām, bieži vien savas izjūtas, novērojumus, atziņas pauž ar vizuālās mākslas līdzekļiem – zīmējot krāsainas, daudzveidīgas kompozīcijas. Ar šiem zīmējumiem iepazinušies Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas skolēni (vecums: 13–14 g.). Skolotāja Viļņa Heinrihsona vadībā viņi pārrunājuši mentālu slimību ietekmi uz cilvēka personības attīstību, to, kā cilvēki cenšas pārvarēt šīs grūtības, kā arī veikuši Ronalda vizuālo vēstījumu izpēti, katrs izvēloties vienu zīmējumu tālākā darba realizācijai. Uzdevums bijis veidot savu gleznu par to pašu vai līdzīgu tēmu kā Ronaldam un lietot līdzīgus izteiksmes līdzekļus (krāsu toņus, tehniskos paņēmienus, tekstūras, utt.). Tādējādi jaunieši “spoguļojuši” Ronalda iekšējo pasauli, iedziļinājušies viņa tēlos un sajūtās. Rezultātā tapusi “saspēle”, kas izveidojusi daudzbalsīgu, daudzveidīgu ainu, kuru apvienojuši Ronalda iekšējās pasaules impulsi, kas atrodami viņa zīmējumos.

2022. gada 3. novembrī notika izstādes “Vienā valodā” atklāšana Rīgas Eiropas savienības mājā. Tajā piedalījās sabiedriskās organizācijas “Nāc līdzās” vadītāja, Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas vadība, skolotāji, skolēni, skolēnu vecāki, žurnālisti un citi sabiedrības pārstāvji. Pasākumu atspoguļoja vairāki Latvijas Valsts radio kanāli. Notika diskusija ar jauniešiem. Izstādes apmeklētāju vidū bija arī Luksemburgas iedzīvotāji, kuri ieteica organizēt šīs izstādes eksponēšanu Luksemburgā.

2023. gada oktobrī izstāde tika eksponēta Jelgavas (Latvija) pašvaldības telpās. Izstādes atklāšanā piedalījās Valsts sociālā aprūpes centra “Jelgava” un sabiedriskās organizācijas “Nāc līdzās” pārstāvji. izstāde bija plaši apmeklēta. Notikums tika atspoguļots reģinonālajā presē.

Pateicoties Marko Gillena kunga iniciatīvai, atbalstam un organizatoriskajam darbam, kā arī Foyer Europeen un Patrick Le Bohec kunga atsaucībai, izstāde “Vienā valodā” 2024. gada martā–aprīlī būs apskatāma Luksemburgā. Šī ekspozīcija ir papildināta ar visjaunākajiem Ronalda Ļeonova darbiem.

Izstādes organizatori cer, ka izstāde raisīs pārdomas un sniegs impulsus dialoga un sadarbības paplašināšanai starp atšķirīgām sabiedrības grupām. Interesi raisa iespējas attīstīt gan Latvijā, gan Luksemburgā jau aizsākto pasākumu kopumu, kas apvieno jauniešu un senioru aktivitātes. Piemēram, organizējot sadarbību starp veco ļaužu mītnēm un skolām.

Izstādes atklāšana: 13. martā no pulksten 18 līdz 21 Fouer Europeen, Rue Heinrich Heine, L-1720.

Visi laipni aicināti!

Apmeklējumu citā laikā, lūdzu, pieteikt: Patrick.Le-Bohec@ec.europa.eu.

 

Vilnis Heinrihsons
mākslinieks un mākslas pedagogs
Rīga, Latvija
 t. +371 29613359, vilniss@gmail.com
Komentāri: 0

Pievienot komentāru