“Strops" aicina bariņā
0

Vēl ir vasara, bet tepat durvju priekšā jau jauns mācību gads. Arī Luksemburgas latviešu skolā “Strops”. Kāds tas būs, vēl nezinām. Iespējams, tas būs citāds nekā līdz šim pieredzētie. Varbūt būs vairāk nodarbību ārā. To mums kopā vajadzēs izdomāt un ieviest, lai sestdienu nodarbības ir priecīgas un piepildītas gan bērniem, gan skolotājiem.

Skolotāji. Brīvprātīgie skolotāji. Tie veido “Stropa” pamatu, domā, plāno, meklē, ko bērni mācīsies un uzzinās par Latviju, latviešu valodu, latviešiem un mums svarīgo. Tāpēc skolotāju loma ir nenovērtējama un viņu ieguldītais laiks un enerģija – milzīga. Liels, liels paldies visiem līdzšinējiem “Stropa” skolotājiem par paveikto!

Lai tas turpinātos, “Strops” savā pulkā aicina jaunus skolotājus. Par to var kļūt jebkurš latviešu valodu pārvaldošs cilvēks, kurš jūt vēlmi un aicinājumu strādāt ar bērniem un dalīties savās zināšanās. Tāpēc lūdzam ikvienu, kurš vēlētos daļu sava brīvā laika veltīt bērnu izglītošanai latviešu valodā, sazināties ar mums.

Nodarbības parasti notiek divas reizes mēnesī – sestdienās. Var darboties katru sestdienu, var reizi mēnesī, var būt “vieslektors”, kas bērniem novada nodarbību par kādu konkrētu tēmu. Skolai ir sava mājas lapa un Facebook lapa (Strops – Luksemburgas latviešu skola), kur var gūt ieskatu pagājušā gada aktivitātēs. Ja vien ir vēlme, varam atrast jebkuram cilvēkam atbilstošu formātu dalībai “Stropā”.

Un bērni. Protams, kā tad skola bez bērniem! Tikai viņu dēļ te viss notiek. Tāpēc jau tagad aicinām vecākus padomāt par savu bērnu dalību “Stropā” un dot ziņu, ja vēlēsieties mums piebiedroties.      

Pa šo vasaru ir notikušas izmaiņas “Stropa” vadībā. Līdzšinējā vadītāja Ieva Freija skolu vairs nevadīs, tomēr, mums par prieku, turpinās darboties skolā. Liels paldies Ievai par visu “Stropā” paveikto! Viņas vietā stāsies Signija Aizpuriete un Natālija Da Cruz.

"Stropa" vārdā veiksmīgu jauno mācību gadu vēlot,

Signija Aizpuriete

Komentāri: 0

Pievienot komentāru