Latviešu valoda tālmācībā bērniem
0

Latviešu valodas aģentūra piedāvā
LATVIEŠU VALODAS APGUVI TĀLMĀCĪBĀ
7–8 gadus veciem bērniem, kuri latviski praktiski nerunā.

Nodarbību laiks: pirmdienās un trešdienās plkst. 18.30–19.30 pēc Latvijas laika

Patlaban ir 6 brīvas vietas, pieteikšanās: santa.kazaka@valoda.lv

Vairāk par Latviešu valodas aģentūras tālmācības pilotprojektu >>>
https://valoda.lv/latviesu-valoda-arzemes/

* * *

Patlaban Latviešu valodas aģentūras (LVA) organizētajām latviešu valodas nodarbībām tiešsaistē aizritējis pirmais mācību gads.

Neliels atskats pilotprojekta attīstībā: LVA sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, izglītības uzņēmumu “Lielvārds” un Izglītības tehnoloģiju asociāciju latviešu valodas tālmācības organizēšanai diasporas bērniem attīstīja interneta platformu lva.classflow.lv. Latviešu valodas tālmācības pilotprojekts tika plānots laikam no 2017. gada līdz 2019. gadam, sadalot to vairākos posmos.

Sagatavošanas posms aizsākās 2016. gadā, kad tika veikti lva.classflow.lv. vides uzstādījumi, kā arī apmācīti skolotāji. Sagatavošanas posmā skolotāji izveidoja vairāk nekā 100 nodarbību scenāriju 1.–3. klasei un pusaudžiem.

2017. gada ziemā sākās tālmācības nodarbību iekšējā aprobācija. Skolotāji vadīja sagatavotās nodarbības diasporas ģimenēm Francijā, Anglijā, Zviedrijā, Kanādā, Norvēģijā, Amerikā, Austrālijā. Tika izmēģināti vairāki tālmācības veidi (individuālas nodarbības, grupu darbs, darbs ar klasi Stokholmas latviešu skolā) ar dažāda vecuma skolēniem. Jau pēc pirmajām tiešsaistes nodarbībām tika saņemta pozitīva atgriezeniskā saite no bērniem un viņu vecākiem, kas bija vērtīgi procesa uzlabošanai.

2017. gada vasarā notika intensīvs darbs pie tālmācības nodarbību plānošanas un organizācijas, kā arī papildu skolotāju sagatavošanas. Izsludinot pieteikšanos diasporas bērniem, tika saņemti pieteikumi no 26 valstīm: Amerikas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Īrijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Kataras, Kipras, Krievijas, Lielbritānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Spānijas, Šveices, Turcijas, Ukrainas, Vācijas, Zviedrijas.

2017. gada rudenī sākās ārējā aprobācija – mācības uzsāka 120 skolēni (6–14 gadus veci) 22 grupās. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā konkrētā laikā. Skolotājs ar skolēniem saslēdzas Skype, mācību materiāli skolēniem pārsvarā tiek piedāvāti lva.classflow.lv vidē. Lielākā daļa uzdevumu ir interaktīvi. Mācoties latviešu valodu, skolēni vienlaikus uzzina gan par Latvijas vēsturi un kultūru, gan par aktuālo Latvijā. Tiešsaistē notiek arī klases vakari un citas aktivitātes. Pateicoties skolotāju entuziasmam, mācības nav garlaicīgas un nogurdinošas.

Patlaban tālmācības procesu nodrošina 14 profesionāli Latvijas pedagogi. Šis darbs no skolotāja prasa lielu ieguldījumu nodarbību sagatavošanā, jo nodarbību saturs tiek pielāgots katrai skolēnu grupai. Tāpat nepieciešama personības elastība un emocionālā noturība, jo tehnoloģijas ne vienmēr darbojas tā, kā gribētos, taču skolotājam ir jāspēj prasmīgi novadīt nodarbību jebkuros apstākļos. Tālmācības nodarbības vada ļoti kvalificēti, motivēti un radoši pedagogi.

Foto: latviešu valodas tālmācības nodarbību pedagogi sarunu festivālā "Lampa" 2018. gada vasarā Cēsīs

 

Komentāri: 0

Pievienot komentāru