Latviešu literatūras pulciņš Annabergā
0

No 8. līdz 10. martam Bonnā, Annabergā tiksies latviešu literatūras pulciņš. Pulciņā apskatīsim dažu trauksmainajos 60. gados izaugušo dzejnieku veikumu Latvijā un trimdā.

Visplašāk paredzēts apskatīt dzeju pasauli, kuru laika gaitā radīja Uldis Bērziņš, Leons Briedis un Juris Kronbergs. Tā kā šo autoru veikums ir visai plašs, tad paredzēts, ka visiem pulciņa dalibniekiem būs iespēja arī pašiem sniegt īsu ieskatu par šo dzejnieku dzīvi un veikumu vai arī nolasīt kādu viņu dzeju. 

Papildus pievērsīsimies trimdas dzejniekiem Uldim Grasim un Austrim Grasim, Margitai Gūtmanei, Tenim Liepiņam, Veltai Sniķerei un Ainai Zemdegai.

Ar atsevišķu dzejnieku daiļradi iepazīstinās dzejnieks un literatūrzinatnieks Māris Salējs un literatūrkritiķis Guntis Berelis no Latvijas, paši dzejnieki Leons Briedis un Juris Kronbergs, kā arī Lauma un Jānis Liepiņi un Laima un Andrejs Urdzes.

Sestdienas dzeju vakarā viesi un dzejnieki Leons Briedis, Juris Kronbergs, Māris Salējs, kā arī Austris un Uldis Graši lasīs mums pie kamīna, daļēji mūzikas pavadībā, paši savas dzejas. Tam sekos kopīga sadziedāšanās.

Visi ir laipni aicinati pievienoties pulciņam! Iespājams piedalīties visu laiku vai arī tikai atsvešķos sniegumos!

Programma:

  • Piektdien, 8. martā

19.00 Vakariņas
20.00 68. gads – mīts vai ceļa zīme. Iespaidi, atmiņas, vērojumi

  • Sestdien, 9. martā

9.00 Brokastis
10.00 Māris Salējs: “Dzejas kosmoss, kuru uzcēla Uldis (Bērziņš)”. Mans Uldis (dalībnieku pienesumi)
12.00 “Kronbergs ar daudzām acīm”. Guntis Berelis sarunā ar Juri Kronbergu
13.00 Pusdienas
15.00 Guntis Berelis: „Nekas no nekā nekam tev radīt”. “Filozofs beidzas. Dzejnieks sākas” - Leons Briedis. Mans Leons (dalībnieku pienesumi)
17.00 Andrejs Urdze: Trimdas atspulgotāji – Brāļi Graši un Juris Kronbergs
18.00 Jānis un Lauma par brāli Teni. Dzive, dzeja, dziesma ....
20.00 Dzeju un dziesmu vakars

  • Svētdien, 10. martā

9.00 Brokastis
9.45 Svētbrīdis Gitas Putces vadībā
10.00 Laima Urdze: Trīs īpašas planētas – Aina Zemdega, Velta Sniķere, Margita Gūtmane
11.30 Vaira Tempel: Sešdesmito gadu Annaberga un Paulis Traumanis
12.00 Noslēgums, atskats un skats nākotnē

Dalības maksa: ar nakšņošanu un ēšanu par visām dienām: 80 eiro, bērniem un studentiem: 40 eiro.

Pieteikšanās līdz 5. martam, rakstot e-pastu Andrejam Urdzem (a.urdze@annaberg.de) vai zvanot +49 228 318759.

Teksts un foto: latviesi.com

Komentāri: 0

Pievienot komentāru