Jauna simtgade Latvijai, jauna "seja" mūsu asociācijai
0

Šis gads asociācijai ir bijis darbīgs, veidojot jaunu komandu, pieeju un rīkus, kas ļautu ziņām par mūsu iecerēm un darbiem iegūt mūsdienīgu vizuālo un tehnisko formu un sasniegt plašu interesentu loku. Tas bijis iespējams, pateicoties jaunu brīvprātīgo palīgu piesaistei "informācijas grupā" un Sabiedrības integrācijas fonda projektu konkursā izcīnītajam valsts atbalsta finansējumam. Tā rezultātā šodien ar prieku nododam jūsu vērtējumam asociācijas mājas lapas jaunās aprises un īsfilmu par Luksemburgas latviešu kopābūšanu! Šādi mēs ejam līdzi laikam un vēlamies būt viegli sasniedzami ikvienam no jums.

Mājas lapā, pateicoties SIF atbalsta finansējumam, šoruden veikti strukturāli, tehniski un saturiski pielāgojumi lietojamības un pieejamības uzlabošanai (atbilstoši asociācijas attīstībai atjaunināta struktūra un dizaina elementi, veikta tehniska pārprojektēšana atbilstoši responsīvā dizaina principiem; atjaunināta un attiecīgi tulkota vietnes pamatinformācija). Šoruden lapā regulāri ievietota informācija par gatavošanos Saeimas vēlēšanām un citiem aktuāliem jautājumiem, kā arī visa gada garumā esat regulāri saņēmuši mūsu apkārtrakstus ar atgādnēm par plānotajiem pasākumiem.

Bez tam ikvienam pasaulē par savu darbību varēsim plašāk stāstīt arī ar Lienes Neimanes radītā videostāsta palīdzību, kas būs pieejams arī ar titriem angļu valodā. Esam arī atjauninājuši vizuāli informatīvos materiālus (izgatavoti baneri un brošūras), kā arī iegādājuši skaistu un variējamu stendu noformējumu asociācijas dalībai plašākos reprezentācijas, labdarības un kultūras pasākumos. Daļu no šiem materiāliem jau redzējāt pie Saeimas vēlēšanu iecirkņa Luksemburgā 6.oktobrī, šārudens Simtgades pasākumos un asociācijas gada pilnsapulcē 21. oktobrī. Bet jaunā videostāsta pirmizrāde un arī citi projekta ietvaros izgatavotie informatīvie materiāli būs apskatāmi Valsts svētku svinību laikā, kad ceram arī uz jaunu biedru pievienošanos un ziedojumiem asociācijas darbībai.

Paldies brīvprātīgajiem palīgiem Annai Liniņai, Ilzei Kļaviņai, Evijai Ulozienei, Sandrai Spūlei, Evijai Bēvaldei, Tomam Liniņam, Valdai Liepiņai, Ievai Freijai un Markam Poļakovam par ieguldīto darbu un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam asociācijas jaunās "sejas" radīšanā! Priecāsimies par ikviena jauna palīga iesaisti asociācijas darbā, radot rakstus, memes vai videostāstus par Luksemburgas latviešiem svarīgām vai interesantām norisēm, kā arī darbojoties mūsu Facebook lapā!

Projekta vadītāja
Elīna Pinto

Komentāri: 0

Pievienot komentāru