Dodot gūtais neatņemams
0

Aspazija, Dzimtene
 
Kā savu dzimteni lai tēloju? 
Tai augstu kalnu nav, ne strāvu platu,
Kas citas zemes sidrabjostās jož,
Ne lielisku un krāšņu dabas skatu. 
Tai rožu maz, tik nātras asi kož...
Un tomēr – svešumā, aiz krastiem tāliem,
Kur dienas it kā raudot aust un riet,
Caur smagiem, pēlēktumšiem miglas vāliem
Tā man kā gaiša laimes sala šķiet.
Es garā redzu viņu mirdzošu,
Kā apvītu ar staru vainagu.
 
Asociācijas Luksemburga–Latvija vārdā vēlos sveikt visus Latvijas cilvēkus Luksemburgā gada nogales svētkos. Lai gaiši un priecīgi!
 
Gribētos pateikt īpašu paldies visām tām sirdssiltajām rokām, kuras daļiņu mūsu rūpju un sveicienu ir nosūtījušas uz Latviju dažādu labdarības projektu veidā.
 
Decembra sākumā Sandra Spūle, Gunita Puciriusa un Ieva Skubiņa organizēja Latvijas stendu Starptautiskajā bazārā. Šobrīd kopējā ziedojumu summa, kas nonāks "Centrā Dardedze", vēl nav zināma – par to informēsim mazliet vēlāk. Mīļš paldies organizatorēm par neizsīkstošo entuziasmu katru gadu nodrošinot Latvijas klātesamību šajā grandiozajā kultūru karurselī, kā arī mīļš paldies ikkatram brīvprātīgajam, kurš veltīja savu laiku rosoties stendā.
 
Pirms gājputnu aizlidošanas vēl citas čaklās rokas un siltās sirdis gādāja rokdarbus, lai tos pārdotu Julnglinsteres Ziemassvētku tirdziņā. Tapa adventes vainagi, gleznas, svētku rotājumi un citi darinājumu, kuri summējās ietirgotos 700 eiro, kas tika ziedoti, lai palīdzētu smagi slimai meitenei Elzai Dzenei, kam ziedojumus vāc portāls ziedot.lv. Sirsnīgs paldies Kristīnei Jurgensonei, Ingunai Miļūnai, Sandrai Ilziņai un Ievai Būmanei par ideju un organizēšanu, Inesei Višķerei un Ildzei Jurkāni par rosīšanos stendā un visām brīnišķīgajām rokdarbniecēm par čaklo darbošanos.
 
Valsts svētku organizēšanas laikā tapa ideja, ka, godājot Latviju, mēs daļiņu savas mīlestības varētu materializēt ziedojuma projektā. Tika izlemts vākt līdzekļus Balvu novada bērniem – pirmsskolas iestāžu "Pīlādzītis" un "Sienāzītis" audzēkņiem. Kopā esam saziedojuši 1027 eiro, par kuriem jau iegādāti divi klēpjdatori – katram bērnudārzam pa vienam. Sirsnīgs paldies Ilonai Čeičai, Valdai Liepiņai un Ilzei Kļaviņai par to, ka šogad sniedzāt mums iespēju savu svētku sajūtu un rūpes aizsūtīt uz Balviem. Mīļš paldies visiem ziedotājiem, kas ar savu artavu ļāva sasniegt šo mērķi.
 
Vēlos pateikti paldies arī visiem par līdzdalību asociācijas organizētajos pasākumos visa gada garumā! Arī 2020. gadā ceram jūs satikt aktivitātēs ar Latvijas vārdu Luksemburgā. 
 
Paldies visiem arī par asociācijas finansiālu atbalstu biedru naudas un ziedojumu veidā. Šie līdzekļi mums sniedz iespēju organizēt pasākumus, piemēram, valsts svētkus, Jāņus, u.c. bez ieejas maksas. Tie, kuri nav paspējuši iemaksāt biedru naudu par 2019. gadu, to vēl var paspēt izdarīt. Jāsaka gan, ka biedru nauda nesniedz nekādas priekšrocības, bet darbojas kā lojalitātes un atbalsta izteikums asociācijas darbībai. 
 
Ar sveicieniem un gaišu svētku vēlējumiem
Marija FADULA
Asociācijas Luksemburga–Latvija valdes priekšsēde
Komentāri: 0

Pievienot komentāru