Apsveikums Jaunajā gadā
0

Mīļie draugi un domubiedri!

Man patiešām liels prieks, ka, neskatoties uz visām šī gada klapatām un gluži citādo ikdienas ritumu, mēs arī šogad varam nosūtīt kādu mazumiņu sava sirds siltuma mazajiem cīnītājiem ārstniecības iestādēs, kuri tāda vai citāda iemesla dēļ atrodas tajās vieni paši, bez piederīgajiem. Mūsu kopējais ziedojums – 530 eiro – ļaus projekta “Lielas rūpes par mazajiem” mīļajām auklītēm arī turpmāk sniegt aprūpi un emocionālo atbalstu, lai mazie cilvēki ārstējoties justu sirds siltumu un cilvēcisku kopā būšanu.

PALDIES JUMS!

Asociācijas “Luksemburga–Latvija” valde sveic visus savus biedrus, draugus un līdzdzīvotājus gada izskaņas svētkos. Jaunajā 2021. gadā novēlam visiem dzīvesprieku, darbasparu un galvenais – veselību!

Uz aizvadīto gadu varam raudzīties dažādi, taču mēs novēlam to redzēt kā patiesības gadu. Tas bijis gads, kas nav ļāvis aizbēgt pašiem no sevis, bet aicinājis saprast, vai esam laimīgi šajā sevis izveidotajā pasaulē. Gan tajā, kuru neredz neviens cits – vien mēs paši, gan to, kuru apdzīvojam mēs visi kopā. Vai 2021. gads nebūtu labs gads, lai sakārtotu to, ar ko mēs nejūtamies mierā?

Lai jums gaiši!

Asociācijas “Luksemburga–Latvija” valdes vārdā
Marija Fadula
Foto: Inga Zeltiņa
Komentāri: 0

Pievienot komentāru