Tags: diaspora

Eslingenas Dziesmu svētkiem – 70

Gatavojoties Eslingenas Dziesmu svētku 70. gadadienai, pasākuma – arī mūzikla "Eslingena" izrādēs – aicināti pieteikties latviešu diasporas kori, deju kolektīvi, folkloras kopas un mākslinieciskie kolektīvi.
21.08.2016

Skola kā jaunais latvietības stūrakmens

Konferencē "Latvieši pasaulē ‒ piederīgi Latvijai 2016" īpaša nozīme piešķirta arī Luksemburgā aktuālai tēmai, proti, latviskai izglītībai diasporā. Lasiet Tairas Zoldneres (Brīvā Latvija) atskatu!
07.08.2016

Aptauja par Latvijas diasporas pilsonisko aktivitāti

Eiropā dzīvojošie Latvijas piederīgie ir aicināti piedalīties aptaujā "Eiropā dzīvojošo Latvijas piederīgo pilsoniskā aktivitāte". Aptauja noris no 17. jūnija līdz 15. jūlijam, un tā ir pieejama internetā latviešu un krievu valodā.
26.06.2016

Diasporas organizācijas aktualizē latviešu valodas tālmācības nepieciešamību

PBLA un ELA, tiekoties ar LR Izglītības un zinātnes ministra biroja pārstāvjiem, aktualizēja nepieciešamību risināt jautājumu par tālmācības pieejamību ārpus Latvijas dzīvojošajiem bērniem.
24.03.2016

ĀM: Latvijas diaspora ir nozīmīgs sadarbības partneris simtgades pasākumu īstenošanā

LR Ārlietu ministrijas darba grupa diasporas politikas jautājumos šonedēļ notikušajā sēdē atzinusi, ka Latvijas diaspora ir nozīmīga sadarbības partnere valsts simtgades pasākumu īstenošanā.
23.03.2016

Diasporu skolas ir balstītas uz entuziasmu

Pasaules Brīvo latviešu apvienība ir izstrādājusi prototipu bezmaksas latviešu valodas tālmācības rīkam. Lasiet LV portāla interviju ar ANTU SPUNDI par plānoto rīku un izglītības iespējām diasporas latviešiem.
26.02.2016

Luksemburgā apspriedīsies reģiona latviešu biedrības

Šajā nedēļas nogalē Luksemburgā pirmo reizi kopā sanāks latviešu biedrību pārstāvji no Luksemburgas, Beļģijas, Nīderlandes, Francijas un Vācijas, Eiropas Latviešu apvienības, kā arī viesi no Latvijas nevalstiskā sektora.
14.10.2015

Dublinā diskutē par aktualitātēm diasporas jomā

Aizvadītajās brīvdienās, 19. un 20. septembrī, Dublinā notika Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedru organizāciju sapulce. Luksemburgu pārstāvēja asociācijas "Luksemburga–Latvija" valdes locekle Elīna Pinto.
22.09.2015

Nenokavē pieteikšanos "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam"!

Latvijas Republikas Kultūras ministrija atgādina, ka 2015. gada 23.–24.jūlijā Cēsīs notiks konference "Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai un savam novadam". Līdz 13. jūlijam vēl ir iespējams pieteikties dalībai.
05.07.2015

Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem

Programma "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" sniedz iespēju bērniem nedēļas garumā tikties kādā no desmit nometnēm un saglabāt saikni ar Latviju.
18.05.2015