Tags: Dzērves

Katram sava Eslingena

Jūnijā plaši izskanēja Eslingenas Dziesmu svētki, kas daudziem atmiņā paliks kā dziļš emocionāls un garīgs piepildījums un apliecinājums mūsu latviskajām vertībām. Lasiet Valdas Liepiņas atskatu!
04.07.2017

Eslingenas dziesmu svētkiem 70!

Eslingenā sākusies vērienīgā diasporas un trimdas latviešu svētku "Eslingenas dziesmu svētkiem 70" svinēšana, kur piedalās arī Luksemburgas latviešu koris "Meluzīna" un folkloras kopa "Dzērves".
15.06.2017

Ielīgojam Jāņus Luksemburgā!

Arī šogad līgosim skaistajā un maģiskajā Lorencvaileras mežā, kur Līgo dziesmas dziedāsim, rotaļās iesim un Jāņuguni degsim kopā ar mūsu folkloras kopu "Dzērves".
13.06.2017

"Dzērvēm" 10 gadi!

Reiz bija sākums. Pirms desmit gadiem piedzima "Dzērves". Šajā laikā ir noticis tik daudz, ka noteikti ir vērts pārskatīt atmiņas un nosvinēt svētkus tā, lai skan!
27.02.2017

Bērnu folkloras kopa "Mazās dzērves" aicina jaunus dalībniekus

"Mazās dzērves", kur darbojas 4–12 gadus veci bērni, rudens nodarbību sezonu šogad sāk 16. septembrī. Iknedēļas mēģinājumos skan tautasdziesmas, tiek griezti danči, iets rotaļās un svinēti tradicionālie svētki.
13.09.2016

Nāc ielīgot kopā ar Dzērvēm!

Viss apkārt zaļo un zied, un katra lapiņa, stiebriņš un zieds mums saka, ka ir klāt vasaras saulgriežu laiks. Ja arī Tu jūti, ka Līgo dziesmas piemirsušās un tās derētu atkārtot, nāc ielīgot kopā ar folkloras kopu "Dzērves"!
07.06.2016

Pa pāram, pa pāram, ekur laba dancošana

Sestdien, 9. aprīlī, ar muzikāli dejisku priekšnesumu "Pa pāram, pa pāram, ekur laba dancošana" pie mums viesosies deju kolektīvs "Piebaldzēni", bet pēc tā – kopīgi danči ar Ēriku Zepu un Daci Circeni.
16.03.2016

Sagaidīsim Lielo dienu Saules kalnā!

Jau devīto gadu folkloras kopa "Dzērves" pavasara saulgriežos pašā rīta agrumā pulcēsies Saules kalnā, lai sagaidītu brīnumaino mirkli, kad uzlēks saule. Tiekamies sestdien, 19. martā, un piedzīvojam brīnumu kopā!
11.03.2016

Nāc sadziedāt un sadancot ar Dzērvēm!

Šo svētdien, 29. novembrī, plkst. 14.00 Dzērves dziedās un dancos pie Latvijas stenda starptautiskajā labdarības tirdziņā Bazar International, kas nedēļas nogalē norisināsies LuxExpo.
26.11.2015

"Mazās dzērves" piedalās skolēnu dziesmu svētkos

Latvijas skolēnu dziesmu svētkos Luksemburgas latviešu bērnu folkloras kopa "Mazās dzērves" uzstāsies Vērmanes dārza koncertos, folkloras programmā "Rotaļu raksti" un noslēguma koncerta folkloras daļā.
03.07.2015