Jauno mācību gadu "Strops" sāk jaunās telpās

01.10.2015
Komentāri: 0
IZDRUKĀT

Luksemburgas latviešu bērnu sestdienas skoliņa "Strops" aicina bērnus vecumā no 2 līdz 10 gadiem uz pirmo nodarbību sestdien, 3. oktobrī. 

Tā kā Limpertsbergas skola šobrīd ir ciet remontam, Strops ir atradis sev jaunu mājvietu:
Maison de la Culture, rue des Sapins, L-7307 Steinsel

Uz nodarbību vietu iespējams nokļūt ar 10. autobusu, (pietura "Gonneschhof"), kā arī  ar 282. autobusu ("Place Michel Rodange"). Izkāpjot no 10. autobusa pieturā "Gonneschhof" (braucot no centra), jāpāriet pāri ielai un pa celiņu jāiet iekšā parkā, kur arī atrodas Maison de la culture.

Grupas un nodarbības

2015. gada rudens semestrī bērni darbosies 3 vecuma grupās:

1) Ežuki – bērni vecumā no 2 līdz 4 gadiem – skolotāja Marija Fadula
Valodas apguve  ar rotaļu, rokdarbu un dziesmiņu palīdzību; vecāki atrodas tuvumā, bet aktīvi neiesaistās, ļaujot bērniem pašiem piedalīties procesā atbilstoši savam līmenim.

2) Brieži – bērni vecumā no 4 līdz 7 gadiem – skolotāja  Līga Krastiņa
Pirmsskolas un pirmās sākumskolas vecuma bērniem,  programmas uzsvars – lasītprasmes un rakstītprasmes apgūšana un veicināšana. ĀBECE. Bērniem, kas sākuši lasīt – lasīšanas attīstība. Mērķauditorija 5-6 gadus veci bērni, kā arī vecākie četrgadnieki un jaunākie septiņgadnieki.

3) "Jaunā sapņu klase" – bērni vecumā no 7 gadiem – skolotāja Gita Krastiņa
Vārdu krājuma paplašināšana, valodas lietojuma uzlabošana, izteicieni, literatūra.

Papildus grupu nodarbībām notiks:

  • ģeogrāfijas nodarbības – bērniem vecumā no 5 gadiem – skolotāja Iveta Rancāne-Abarte. Izzināsim Latvijas ģeogrāfiju un dabu
  • valodas apguve caur mākslu – bērniem  vecumā no 4 gadiem – skolotāja Ieva Būmane

Turpināsim lasīt Bērnu žūrijas grāmatas, dziedāsim un iesim rotaļās.

2015. gada rudens semestrī nodarbības notiks 3. un 24. oktobrī, 14.  un 28. novembrī, kā arī 12. decembrī. Nodarbību plānus skatīt Stropa mājaslapā.
Uz nodarbībām vēlams ņemt līdzi penāļus ar zīmuļiem/ flomāsteriem, šķērēm un līmi, kā arī maiņas apavus.

Pietikšanās nodarbībām un dalības maksa

Maksa 2015. gada rudens semestrī ir šāda:
40 € par vienas ģimenes pirmo bērnu
30 € par vienas ģimenes otro bērnu
bez maksas – vienas ģimenes trešajam un pārējiem bērniem

Mākslas nodarbība ir par papildu samaksu: 15 € semestrī

Skolas dalības maksa jāpārskaita līdz 2015. gada 1. novembrim uz Latvijas – Luksemburgas biedrības bankas konta Stropa apakškontu:

IBAN LU68 0019 3155 2111 5000 (Association Luxembourg-Lettonie: Strops)
Banka: BCEE, SWIFT: BCEELULL
Maksājuma uzdevumā, lūdzu, norādiet:
[Bērna vārds un uzvārds], Strops 2015 rudens

Dalības maksa par "Stropa" nodarbībām ir fiksēta un nemainīga neatkarīgi no tā, cik nodarbības bērns ir apmeklējis. Par skolas kavējumu dalības maksa netiek atmaksāta.

Mācību semestra sākumā "Strops" ar katru bērna vecāku noslēdz vienošanos, kurā aprakstīta vispārīga informācija par skoliņas darbu, tās mērķiem un uzdevumiem, kā arī iekšējās kārtības noteikumi, kurus vecāki apņemas ievērot. Katrā Stropa mācību dienā nepieciešami divi vecāki, kuri veic dežuranta pienākumus, lai sagatavotu Stropa telpas mācību darbam, kā arī sakārtotu tās pēc nodarbībām.

Stropa administrācijas darbā regulāri un aktīvi iesaistīto bērnu vecāki no dalības maksas ir atbrīvoti.

***

Skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas "Valsts valodas politika un pārvalde".