Asociācija

Asociācija "Luksemburga–Latvija" ir 2008. gadā reģistrēta sabiedriska organizācija, lai gan faktiski tā sāka darboties jau krietni pirms tam. Tās uzdevums ir ne vien apvienot Luksemburgā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus, bet arī popularizēt latviešu kultūru Luksemburgā.

Asociācijas paspārnē ir izveidota latviešu bērnu sestdienas skoliņa "Strops", ir organizēti dažādi kultūras un informatīvi pasākumi, izstādes un valsts svētku svinības, iesākta Jāņu svinēšanas tradīcija Luksemburgā. Sadarbojamies arī ar citām organizācijām un asociācijām, kā arī Latvijas vēstniecību Beļģijas Karalistē un Luksemburgas Lielhercogistē.

2012. gada aprīlī asociācijai pievienojās vairāki entuziasti, un te nu jūs redzat rezultātu. Turpinot jau iepriekš iesākto, ir tapusi šī vietne – jauna telpa ar vienu jumtu. Kopīgu. Un gana lielu. Lai vietas pietiek visiem. Gan "Stropa" bērniem, gan "Dzērvēm", gan visiem, visiem citiem. Gan asociācijas biedriem, gan tiem, kas vēl tikai pievienosies, gan visiem pārējiem – pat savrupniekiem. Gan Luksemburgas latviešiem, gan mūsu draugiem no citām zemēm. Lai nāk pie mums! Vietas pietiks visiem.

Asociācijas biedri reizi divos gados pārvēlē valdi. Patlaban valdē ir deviņi locekļi, no kuriem katrs atbild par konkrētu jomu:

Elīna Pinto: priekšsēde, pārstāve Eiropas Latviešu apvienībā
Jūlija Norvele: priekšsēdes vietniece, kora "Meluzīna" pārstāve
Gints Stašāns: sekretārs, Luksemburgas latviešu draudzes un Benelux latviešu motokluba pārstāvis
Māris Briedis: kasieris
Ieva Freija-Pekati: skoliņas "Strops" pārstāve
Evija Uloziene: folkloras kopas "Dzērves" pārstāve
Gunita Puciriusa: pārstāve CinEast festivālā, latviešu stendu koordinatore
Inguna Miļūna: dzejas un teātra projektu koordinatore
Evija Avotiņa: jauniešu koordinatore, sadziedāšanos un sadancošanos rīkotāja