Piedalies emigrējušo latviešu aptaujā!

07.08.2014
Komentāri: 0
IZDRUKĀT

Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI) un LU Ekonomikas un vadības fakultātes pētnieki sāk īstenot lielāko ārzemēs dzīvojošo latviešu aptauju, informē projekta pētnieks Mārtiņš Kaprāns. Tā tiek organizēta ar  ESF atbalstu projekta "Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika" ietvaros. Plašāka informācija par pētniecisko projektu pieejama www.migracija.lv.

Aptaujas mērķis ir iegūt daudzpusīgu informāciju gan par pēdējās desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem, gan par latviešu diasporu kopumā. Papildus jautājumiem par identitāti, saikni ar Latviju, līdzdalību organizācijās, iesakņošanos mītnes zemē u.c., anketā iekļauti arī šādi jautājumi:
1) valodu lietojums ģimenē Latvijā pirms aizbraukšanas un šobrīd;
2) bērna valodu zināšanu līmenis; spēja lasīt, rakstīt, saprast un runāt latviešu valodā;
3) kādā līmenī vecāki vēlētos, lai bērns zinātu latviešu valodu;
4) vai bērns apmeklē latviešu skoliņu un ja nē, kāpēc nē;
5) vai pats vai bērni ir piedalījušies kādā no diasporas nometnēm, un ja nē, kāpēc nē;
6) vai bērns piedalās kādā latviešu interešu grupā, lasa grāmatas latviešu valodā, skatās latviešu filmas, multfilmas, spēlē datortspēles latviešu valodā vai mācās latviešu valodu mājmācības ceļā.

Aptaujā aicināts piedalīties ikviens Latvijas valstspiederīgais vai latvietis, kas saistīts ar Latviju, bet pastāvīgi vai daļēji dzīvo un strādā ārpus Latvijas. Aptaujas anketa ir pieejama interneta vietnē "aptauja.migracija.lv".

Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, aptaujas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai izvērstāku anketas versiju. Aptauja tiek īstenota laika posmā no šī gada 4. augusta līdz 15. oktobrim.

Aptauja tiek veikta LU FSI pētnieciskā projekta "Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika" laikā.

Projekta vadītāja Inta Mieriņa norādīja, ka tā būs līdz šim lielākā un ambiciozākā šāda veida aptauja, kuru īstenos Latvijas zinātnieki, cenšoties iegūt pēc iespējas precīzāku kopainu par ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem. Aptauja kopā ar citām projektā īstenotajām aktivitātēm sniegs ne tikai ieguldījumu nacionālās identitātes saglabāšanā, darbaspēka mobilitātes, izglītības ekonomikas, reemigrācijas un diasporas politikas valsts un pašvaldību līmenī izpētē, bet arī bagātinās visas sabiedrības zināšanas un izpratni par Latvijas cilvēkiem visā pasaulē.

Teksts: www.tvnet.lv