Latvijas laikmetīgā māksla salonā "ArtsManif"

02.03.2017
Komentāri: 0
IZDRUKĀT

Lai stiprinātu Luksemburgas latviešu saikni ar Latvijas mākslas norisēm un sekmētu Latvijas mākslinieku starptautisko atpazīstamību Beniluksa reģionā, asociācija "Luksemburga–Latvija" sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Nīderlandē un ABLV Bank Luxembourg SA aicina visus uz Latvijas laikmetīgās mākslas galerijas "Maiga" izstādi–pārdošanu Luksemburgas laikmetīgās mākslas salonā "ArtsManif", kas 3.–5. martā notiks izstāžu kompleksā "LuxExpo". Šī izstāde ir arī viens no notikumiem, kas šogad iezīmē 25. gadskārtu kopš Latvijas un Luksemburgas diplomātisko attiecību atjaunošanas un 95. gadskārtu, kopš Luksemburga atzina Latvijas valstiskumu.

Mākslas stenda darba laiks sestdien un svētdien: no plkst. 12.00 līdz 20.00.

 

Laikmetīgās mākslas salons "ArtsManif" Luksemburgā notiek jau piekto gadu, paralēli ilggadējam Luksemburgas Migrāciju, starpkultūru un pilsoniskuma festivālam (Festival des Migrations, cultures et citoyeneté). "ArtsManif" ir plaša mēroga pasākums, kurā ar izstādēm piedalās dažādu valstu mākslinieku kolektīvi un galerijas; gaidāmi arī tematiski diskusiju pasākumi un meistarklases.

Latvijas laikmetīgās mākslas galerija "Maiga" ir pavisam jauna, tā sākusi darbu 2016. gadā. Galerijas mērķis ir rādīt mākslu ar sociāli aktīvu un intelektuāli piesātinātu vēstījumu un saturu, tāpēc tā sadarbojas gan ar talantīgiem jaunajiem māksliniekiem, gan ar mūsdienās starptautiski atzītiem Latvijas māksliniekiem. Izstādāmo mākslas darbu klāstā ir glezniecības un grafikas darbi, tēlniecības objekti, kā arī stikla mākslas un keramikas darbi.

Luksemburgā galerija "Maiga" rāda trīs jaunu un atzinīgi novērtētu Latvijas gleznotāju, Latvijas Mākslas akadēmijas absolventu – Alvīnes Bautras, Laura Mīlbreta un Kaspara Perska – darbus. Katrs no viņiem ir oriģināla personība un katram piemīt atšķirīgas individuāla stila pazīmes.

Māksliniekus raksturo laba skola – viņi visi mācījušies glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālo mākslu nodaļā, lieliski pārvalda zīmējumu un glezniecības tehnikas un veiksmīgi kompilē dažādus mākslas virzienus. Savā mākslā viņi pēta personību un tās vietu sabiedrībā, laikā un telpā, viņu darbiem piemīt postmodernai kultūrai raksturīgās iezīmes. Mākslinieki rūpīgi strādā, eksperimentē un pārsteidz, rādot skatītājiem savu pasaules redzējumu un solot jaunus atklājumus gan ideju, gan formas ziņā.

Alvīne Bautra

Dzimusi 1990. gadā, absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju 2016. gadā un ieguvusi bakalaura grādu glezniecībā. 2010.gadā beigusi Arhitektūras nodaļu Rīgas Celtniecības koledžā. 2014.gadā apmaiņas programmas ietvaros studējusiKunsthochschule Berlin Weissensee. Izstādēs Latvijā un ārvalstīs piedalās kopš 2011. gada. Piedalījusies KUBOSHOW Mākslas mesē Vācijā. Darbi atrodas privātās kolekcijās Latvijā, Krievijā, Skotijā, Norvēģijā, Vācijā un Ēģiptē.

"Indivīds ir konstantā kustībā, un tā transformācija vienmēr ved pie nezināmā. Un šajā transformācijā iekšējie un ārējie noteikumi ietekmē pašu plūdumu un lielo mehānismu funkcionēšanu, kas maina arī pašu indivīdu."

Lauris Mīlbrets

Lauris Mīlbrets dzimis 1979.gadā Rīgā, tagad dzīvo Kuldīgā. Beidzis J. Rozentāla mākslas vidusskolu un 2004. gadā absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju ar maģistra grādu glezniecībā. Gleznotāja personālizstādes notikušas vairākās mākslas galerijās Rīgā un Alison Milne galerijā Toronto. Gan glezniecībā, gan dzīvē Laurim Mīlbretam ļoti nozīmīgas ir attiecības ar Dievu. Darbos bieži vien parādās simboli, ikdienišķi vai reizēm sirreālistiski, un laika tematika. Viņš veidojis arī sienu gleznojumus un strādā dizaina jomā.

"Emociju spektri redzami tur,
Kur sakņojas mūsu sirds parametri.
Ja tie ir likumos, kas Debesīs –
Barometrs jauku laiku uzrādīs!"

Kaspars Perskis

Kaspars Perskis dzimis 1975. gadā, mācījies Rīgas Lietišķās mākslas skolā, studējis glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā un 2006. gadā ieguvis maģistra grādu. Izstādēs piedalās no 1994. gada, notikušas vairākas personālizstādes. Raksturīgi portreti un figurālas kompozīcijas ar atšķirīgu tematiku, kurās vienojošais vadmotīvs ir cilvēka emocijas un pārdzīvojums kādā abstraktā vidē vai ārpus laika dimensijas. Mākslinieka darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā, Krievijā, ASV, Eiropas valstīs, Japānā un citur.

"Blakus ikdienai un realitātei pastāv mana iekšējā pasaule – tā, kura ir neredzama. Tā ir pasaule, kurā ir mani cilvēki, un tie dzīvo savu dzīvi, tiem ir savi notikumi un stāsti."

***

Mākslas stenda organizētāji aicina pieteikties brīvprātīgos, kam ir iespēja uz stundu/divām sev izdevīgā laikā stendā palīdzēt ar tulkošanu, līdz 2. martam pieteikties pie Elīnas Pinto (e.dzalbe@gmail.com).

Titulbilde – Kaspars Perskis, xxx, o/c, 110x120cm
Izstāde notiek ar ABLV Bank Luxembourg SA un Latvijas vēstniecības Nīderlandē atbalstu.