Latviešu valoda 21. gadsimtā: attīstība vai regress?

22.03.2017
Komentāri: 0
IZDRUKĀT

Latviešu biedrība Beļģijā aicina apmeklēt lekciju "Bilingvisma un multilingvisma loma personības attīstībā" un tai sekojošu diskusiju "Latviešu valoda 21. gadsimtā: attīstība vai regress?"

Lekcijā tiks apskatītas divas tēmas –

1) latviešu valodas kultūra un tā saucamās valodas attīstības tendences jeb tas, kādas pārmaiņas notiek latviešu valodā kontaktvalodu (krievu, angļu) ietekmē Latvijā un

2) bilingvisma un multilingvisma loma personības attīstībā, kur tiks runāts par bērnu izglītību daudzkultūru vidē.

Lekciju vadīs valodniece sociolingviste Dr. philol. Vineta Poriņa, kura ir pazīstama kā Latvijas patriote un Saeimas 2011.–2014. gada sasaukuma deputāte; ir veikusi vairākus starptautiski atzītus zinātniskus pētījumus par divvalodību, valodu mijiedarbību un izglītības politiku; bijusi docētāja vairākās Latvijas augstskolās; vadījusi programmas "Letonika" un Eiropas Komisijas atbalstītus starptautiskus projektus. Viņa ir Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Latviešu valodas attīstības kopas vadītāja un domniece, kā arī Valsts Kultūrkapitāla fonda stipendiāte pētījumam par divvalodību Latvijā.

Lekcija notiks piektdien, 7. aprīlī, plkst. 18.30, Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecībā ES (Avenue des Arts 23, 1000 Brisele).
Pasākums nesaņem finansiālu atbalstu, tādēļ lūgums pie ieejas atstāt ziedojumu. Par saņemtajiem ziedojumiem tiks segti lektores ceļa izdevumi.

Uz pasākumu lūdzam pieteikties līdz 4. aprīlim, sūtot savu vārdu un uzvārdu uz lbb@latviesi.be.

Visi laipni aicināti!