Juristi lingvisti, piesakieties!

09.01.2018
Komentāri: 0
IZDRUKĀT

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) ir izsludinājis juristu lingvistu konkursu darbam Eiropas Savienības Tiesā.

Lai pieteiktos, Jums jābūt ES pilsonim ar augstākās izglītības diplomu Latvijas tiesību zinātnē un pilnībā jāpārvalda (C2 līmenī) latviešu valoda. Turklāt jums ir jāprot vēl divas citas ES valodas vismaz C1 līmenī, vienai no kurām jābūt franču valodai.

Juristam lingvistam ir jāspēj tulkot sarežģītus juridiskus tekstus, piemēram, ES Tiesas spriedumus, ģenerāladvokātu secinājumus un procesuālos rakstus, no vismaz divām ES oficiālajām valodām latviešu valodā. Juristi lingvisti veic arī juridisko analīzi, sadarbojoties ar ES Tiesas kancelejām un citām tās struktūrvienībām.

Lai gūtu sīkāku informāciju par prasībām, atlases procedūru un pieteikuma iesniegšanu, lūdzam apmeklēt tīmekļa vietni eu-careers.eu.

Atsauce: 

EPSO/AD/354/17

Publicēšanas datums: 7/12/2017

Pieteikšanās termiņš: 30/01/2018 - 12:00 (pēc Centrāleiropas (ECT) laika).