In memoriam… Kārlis Āboliņš

04.04.2018
Komentāri: 0
IZDRUKĀT

Neilgi pirms Lieldienām mūžībā devies Kārlis Āboliņš (05.11.1940. – 28.03.2018.) - ekonomists un finansists, mūsu kopienai nozīmīgs un cienīts biedrs un draugs.

Viņš pats sevi dēvēja par pirmo Luksemburgas latvieti, jo šajā pusē dzīvojis un strādājis jau laikā, kad liela daļa no šobrīd šeit mītošajiem gāja skolā vai nebija pat dzimuši.

Kārlis kopā ar ģimeni uz Vāciju emigrēja 1944. gadā. Skolā gājis un studējis Vācijā, kur ieguvis doktora grādu ekonomikā. 70. gados viņš sāka strādāt par Bavārijas pavalsts bankas vadītāju Luksemburgā, bet darba gaitas viņu aizvedušas arī uz citām pasaules malām – Sīriju, Afganistānu un Ķīnu, kur strādājis par finanšu konsultantu. Jāpiemin arī Kārļa un viņa vienaudžu aktīvā darbošanās trimdas latviešu sabiedriski politiskajā dzīvē un nerimstošā līdzdalība arī mūsu asociācijas diskusiju vakaros un citos sarīkojumos.

Kārlim Āboliņam līdz pat dzīves pēdējām dienām rūpēja Latvija un sāpēja visas nebūšanas finanšu un ekonomikas jomā. Viņš dāsni dalījās ar savu pieredzi un zināšanām, gan rakstot Latvijas laikrakstiem, gan labprāt konsultējot Latvijas politiķus vai gados jaunākus speciālistus mūsu lokā.

Visus Luksemburgas latviešus Kārlis Āboliņš dziļi aizkustināja 2016. gada Valsts svētku pasākumā, kad savai ģimenei piederošo Latvijas karogu uzdāvāja šejienes latviešu kopienai. Karogs no Valmieras Āboliņu ģimenei devās līdzi trimdā uz Vāciju, kur bijis klāt gan Eiropas latviešu jaunatnes apvienības 10. kongresā, gan Ķelnes latviešu dziesmu svētkos 1976. gadā, kā arī citos nozīmīgos latviešu sarīkojumos. Tagad Kārļa Āboliņa dzimtas karogs turpinās būt klāt svarīgos latviešu kopienas pasākumos Luksemburgā, atceroties tā dāvinātāju un paturot viņu gaišā piemiņā.

Asociācija “Luksemburga-Latvija” izsaka visdziļāko līdzjūtību Kārļa Āboliņa tuviniekiem un draugiem.