EP vēlēšanas – piesakies balsošanai pa pastu! (PAPILDINĀTS)

08.04.2014
Komentāri: 0
IZDRUKĀT

Ik pēc pieciem gadiem ES pilsoņi izvēlas savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā – tieši ievēlētā institūcijā, kas aizstāv viņu intereses ES lēmumu pieņemšanas procesā. Kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas Latvijā notiks 2014. gada 24. maijā.

Katrai dalībvalstij ir tiesības ievēlēt noteiktu skaitu Eiropas Parlamenta deputātu. Vietu sadalījums ir noteikts atbilstīgi degresīvās proporcionalitātes principam: valstīm ar lielāku iedzīvotāju skaitu ir vairāk vietu nekā mazākām valstīm, tomēr pēdējām ir vairāk vietu nekā noteiktu stingra proporcionalitāte. 2014. gada vēlēšanās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti. Kandidātu sarakstu  iesniegšana Eiropas Parlamenta vēlēšanām notiek no  5. līdz 20. martam.

Tiesības balsot par Latvijas deputātiem ir arī Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārvalstīs. Šie vēlētāji vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu.

Ja vēlētājam ir iespēja izmantot elektronisko parakstu vai internetbankas (SEB, Norvik, Nordea, Swedbank, DNB, Citadele) autentifikāciju, pasta balsošanai līdz 2014. gada 27. aprīlim var pieteikties arī tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā, sadaļā “Vēlētāju reģistra e-pakalpojumi”.

Ja nav iespējas izmantot e-pakalpojumu, pasta balsošanai jāpiesakās līdz 2014. gada 12. aprīlim.

Savukārt tTie Latvijas pilsoņi, kuru reģistrētā dzīvesvieta ir ārvalstīs, bet kuri vēlēšanu laikā būs Latvijā, drīkst reģistrēties balsošanai kādā no Latvijas vēlēšanu iecirkņiem. Šajā gadījumā iecirkņa maiņa jāpiesaka līdz 2014. gada 29. aprīlim.

Vēlētājs aizpilda pieteikumu (veidlapu meklējiet ŠEIT) vai raksta brīvas formas iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi balsošanas materiāli.

Pieteikumu vēlētājs var iesniegt:

  • personīgi vēstniecībā konsulārās pieņemšanas laikā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10.00 līdz 12.00, adrese: 122 rue du Commerce, 1000 Bruxelles;
  • sūtot pieteikumu pa pastu uz vēstniecību, adrese: 23 avenue des Arts, 1000 Bruxelles.

Pēc iesnieguma saņemšanas Vēlēšanu iecirkņa komisija, izmantojot Vēlētāju reģistra datus, pārbaudīs, vai pieteikuma  iesniedzējs ir vēlētājs. Iecirkņa komisija uz iesniegumā norādīto adresi nosūtīs balsošanas materiālus: reģistrācijas aploksni, visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni un informāciju par kārtību, kādā izdarāma balsošana.

Pēc balsošanas materiālu saņemšanas vēlētājs varēs izdarīt savu izvēli. Izvēlēto kandidātu sarakstu vēlētājs ir aicināts ievietot apzīmogotajā vēlēšanu aploksnē. To ievieto reģistrācijas aploksnē un  nosūta pa pastu balsošanas iecirknim (Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam).

Vairāk informācijas: www.cvk.lv

Teksts:
www.europarl.lv
www.cvk.lv
www.mfa.gov.lv