Asociācija saplānojusi 2016. gada pasākumus

01.03.2016
Komentāri: 2
IZDRUKĀT

Pēc asociācijas "Luksemburga–Latvija" gadskārtējās pavasara sapulces ir tapis skaidrs 2016. gada pasākumu plāns.
Plašāka informācija tiks publicēta gan šeit, gan asociācijas Facebook profilā, sekojiet līdzi jaunumiem!

* * *

ASOCIĀCIJAS "LUKSEMBURGA–LATVIJA" 2016. GADA PASĀKUMU PLĀNS

2016. marts

Luksemburgas latviešu kora "Meluzīna" koncerts "Dievs, Tava zeme deg!"

Latvijas stends Migrācijas, kultūru un pilsonības festivālā

Luksemburgas simpātisko sieviešu savienības "Roze LUX" skapja tīrības ballīte, pēc tās – Ievas Akurateres, Ilzes Gruntes un Raimondas Vazdikas trio koncerts "Ejot cauri rudzu laukam"

2016. aprīlis

Bērnu deju kolektīva "Piebaldzēni" priekšnesums "Pa pāram, pa pāram, ekur laba dancošana" un kopīgi danči ar Ēriku Zepu un Daci Circeni

Dokumentālās filmas "Ručs un Norie" seanss ar režisores Ināras Kolmanes piedalīšanos (Luksemburgas Sinematēka)

Bērnu izrāde "Jāps un klase" (JRT, Kaspars Znotiņš un Guna Zariņa), pēc tam vakars Imanta Ziedoņa dzejas noskaņās

2016. maijs

Latvijas stends Eiropas dienas svinību ietvaros

2016. jūnijs

Nacionālā teātra viesizrāde "Mollija saka jā!" (galvenajā lomā Marija Bērziņa)

Eiropas Latviešu apvienības un asociācijas "Luksemburga–Latvija" diskusiju vakars, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei

Ielīgošana kopā ar folkloras kopu "Vērtumnieki"

Bērnu vokālā ansambļa "Dzeguzīte" vieskoncerts

2016. jūlijs

Eiropas Latviešu apvienības un Benelux reģiona skolas vecuma jauniešu vasaras nometne "KaLVe"

2016. septembris

Meistarklase Beniluksa reģiona latviešu jauniešiem "Es un prESe"

2016. oktobris

1. oktobris – "Orientēšanās pamati apvidū" un diskusija par Luksemburgas latviešu Dabas skolas veidošanu

8.–9. oktobris – Dzejas diena ar Ineses Zanderes viesošanos

10. oktobris – Meistarklases Beniluksa reģiona latviešu jauniešiem "Droši un radoši: no domām uz vārdiem"

6.–23. oktobris – CinEast filmu festivāls ar Latvijas jauno filmu programmu

2016. novembris

19. novembris – Valsts svētku pasākums ar Luksemburgas latviešu pašdarbības kopas un viesu – grupas "Trio" (I.Cinkuss, K.Kārkle un Z.Šmite) – koncertu 

26.–27. novembris – Ikgadējais Latvijas stends jaunās noskaņās labdarības gadatirgū Bazaar International

2016. decembris

3. decembris – Kora "Meluzīna" Adventa koncerts

Ģimenes pasākums bērniem

* * *

Ja jums ir zināmi citi pasākumi, kas būtu interesanti Luksemburgas latviešiem, lūdzu, rakstiet uz info@latviesi.lu, un mēs šo informāciju nodosim tālāk.

Aicinām arī pieteikties brīvprātīgos palīgus visu plānoto pasākumu rīkošanai, e-pasts tas pats: info@latviesi.lu

Uz tikšanos!